Protipožární nástřiky

Mezi naše služby patří i ošetření textilií pomocí přípravků snižující hořlavost materiálu. Vzhledem ke skutečnosti, kterou nařizuje požární vyhláška č. 256, musí být veškeré textilie ve veřejných prostranstvích ošetřeny protipožárním postřikem. Naše společnost tuto službu standardně nabízí jako součást realizace nových zakázek, ale také provádíme obnovovací postřiky po 2 – 3 letech.

Na základě vydaného OPRAVNĚNÍ k provádění aplikací protipožárních ochranných systémů prostředky H.C.A. ITC, Vám naše společnost vystaví OSVEDČENÍ o aplikaci protipožárního postřiku, který je nezbytný pro požární kontroly a revize. Ošetření textilií splňuje veškeré podmínky stanovené normami ČSN EN ISO 6940 a také ČSN EN 1101. Na vyžádání, Vám ochotně podáme veškeré informace ohledně protipožárních nástřiků, včetně zaslání dokumentů pro námi používané prostředky jako jsou:

  • Protokol o zkouškách požárně technických charakteristik (nehořlavost materiálu)
  • Rozhodnutí o hygienické nezávadnosti přípravků H.C.A.
  • Bezpečnostní list